6724. Szeged Siha köz 1/a. fsz. 2

Pénzügyi-számviteli:
A társasházi ingatlanok könyvelését Thaz-Soft. számítógépes programon vezetjük. Az épületeket önálló egységenként tartjuk nyilván. A közgyűlésen elfogadott éves terv szerint a havi befizetés részleteit minden tulajdonossal ismertetjük. A könyvelést a Számviteli Törvény betartásával dolgozzuk fel egyszeres könyvvitelben a társasházaknál , míg a lakásszövetkezeteknél kettős könyvvitel készül.

AZ ÉVES GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATOT NAPRAKÉSZEN és ellenőrizhetően vezetjük:

Minden társasház pénzét külön bankszámlán kezeljük. Az pénzmozgást átutalással bonyolítjuk. A kifizetések számla, illetve bizonylat ellenében történnek. A kezelt ingatlanok iratanyagaiba minden tulajdonos előzetes kérés után betekinthet. Az épület gazdálkodásáról évente egyszer részletes elszámolást készítünk, mely a számvizsgáló bizottság véleményezése után kerül a közgyűlés elé.
A tulajdonosok saját befizetéseiket, illetve a társasház pénzügyi helyzetét weboldalunkon keresztül megtekinthetik.
Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink a saját ingatlanukra vonatkozó adatokat naprakészen megkaphassák.

Műszaki feladatok:

A lakóépületeknél fontos az időszakos és folyamatos karbantartás, hibaelhárítás, ezért a kezelőnek elérhetőnek és szakmailag megbízhatónak kell lennie.
A javítási, karbantartási , felújítási munkákat saját szakember gárdával, illetve vállalkozókkal végeztetjük el.
A műszaki fenntartási és felújítási feladatok ellátásához építés és épületgépész végzettségű tapasztalt szakembereink vannak. E szakemberek rendelkeznek műszaki vezetői és ellenőri jogosultsággal.
Az épületek felújításával kapcsolatos pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük. Jelezzük a lehetőségeket az általunk kezelt épületek tulajdonosai felé.
Vállaljuk pályázatok készítését és a nyertes pályázatok megvalósítását, bonyolítását, közbeszerzési eljárások lefolytatását.

Jogi képviselet:

Ügyvédünk segítségével elkészítjük, módosítjuk a társasházak hiányzó dokumentációit, pl.: Alapító Okirat, SZMSZ, Házirend stb.
A társasházaknál lévő bérlemények bérleti szerződéseit megkötjük és a szerződésben foglaltak betartását figyelemmel kísérjük.
A havi befizetéseket ellenőrizzük és a 2 havi hátralékkal rendelkező tulajdonosokat felszólítjuk, illetve fizetési meghagyásos eljárással a kintlévőségeket rendezzük. A 6 havi elmaradás esetén indítványozzuk az ingatlan jelzáloggal való megterhelését.

A személyes adatok védelméről szóló 1992l. évi LXIII. Tv. figyelembe vételével a tulajdonosok ill. az ügyfelek érdekében harmadik fél részére adatokat csak írásos hozzájárulással adunk ki.
Figyelemmel kísérjük a társasházak, lakásszövetkezetek üzemeltetésével kapcsolatos törvények pénzügyi műszaki rendeleteket és jogszabályi változásokat.

Egyéb szolgáltatás:

Vállalunk könyvelést azon társasházak, lakásszövetkezetek részére is akik csak a számviteli munkát kívánják ránk bízni:
– pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetése, kettős könyvvitel végzése
– bevallások elkészítése
– beszámolók készítése
– bérszámfejtés
– alakuló társaságok szerződései ( alapító okirat, szmsz )
Biztosítások megkötése lakó közösségek részére.
Pályázatok lebonyolítása.

Nyitvatartás
KUCKÓ Kft. Szeged, Siha köz 1/a. Fsz/2. Telefon: 62/489-368 20/46-43-981 E-mail: info©kuckokft.hu NYITVA TARTÁS HÉTFŐ 9-17:00 SZERDA 9-17:00